Вярно: Света Варвара била много красива., Тя живеела във висока кула., Повярвала в Бога и приела Кръщение., Под стъпките ѝ бликнал лековит извор-аязмо., Грешно: Баща ѝ бил християнин., Тя отишла да живее в манастир.,

Тема 5.1 Света Варвара, 2 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?