Египет - Къде живял свети Мина?, воин - Какъв бил той по професия?, християнин - Какъв бил по вяра свети Мина?, идоли - На какво се покланяли езичниците?, мъченик - Как е наречен, задето понесъл мъки и смърт за вярата?,

Тема 5.4 Свети Мина, 2 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?