1) wide a) wider b) wideer c) widr 2) big a) bigeer b) bigger c) biger 3) deep a) deeper b) deepper c) more deep 4) high a) more higher b) more high c) higher 5) kind a) more kinder b) more kind c) kinder 6) funny a) funnier b) funnyer c) funier 7) angry a) angryer b) angrer c) angrier

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?