Свети Теодор Тирон бил по професия ____. По вяра той бил ____. При гонението срещу християните той ____. Животът му завършил мъченически чрез ____. Тодоровден е на ____ събота на Великия пост.

Тема 5.3 Свети Теодор Тирон, 2 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?