What time do you usually go to bed?, What time do you usually get up in the mornings?, What do you usually have for breakfast?, What do you often have for lunch?, What do you usually watch on TV?, Where do you sometimes go shopping?, What kinds of posts do you often read?, What kinds of videos do you sometimes watch on Youtube? When?, How do you often relax in your free time? (What do you do in your free time?), What kinds of clothes do you wear to school and home?, How often do you English?, How many hours do you usually spend online?, When do you celebrate holidays?, What do you sometimes do at the weekends?, How many hours each week do you exercise (do sport)?.

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?