Hello. ____ to meet you. My ____ is Suzanne. What's ____ name? ____. Nice to ____ you. My name ____ Tamir. What's your ____? Hello. Nice ____ meet you.____ name is Bob. ____ your name? ____. Nice ____ meet ____. My name is ____. What's your ____? Hello. ____ to ____ ____.____ name ____ David. ____ your ____?

Introductions: Missing Word. (Pre-Entry)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?