马 - horse, 牛 - ox, 羊 - goat, sheep, 鱼 - fish, 虫 - worm,insect, 鸟 - bird, 草 - grass, 黄 - yellow, 黑 - black, 绿 - green, 白 - white, 红 - red, 蓝 - blue,

第六课 (中英互译)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?