next to, between, behind, in front of, go down, go up, go into, go out of, cupboard, bookcase, armchair, fridge, hall, table, chair, sofa, trainers, dress, socks, coat,

Smart Junior 3. Unit 5

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?