ведмідь, бабка, ящірка, жук, заєць, жаба, лисиця, метелик.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?