1) Bananas a) Much b) Many 2) Milk a) Much b) Many 3) Children a) Many b) Much 4) Coffee a) Much b) Many 5) Cheese a) Much b) Many 6) Umbrellas a) Much b) Many 7) Rain a) Many b) Much 8) Cars a) Much b) Many 9) Homework a) Much b) Many 10) Books a) Much b) Many

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?