'AH'  (car) - r, 'EH'  (egg) - f l m n s x z, 'IY' (eye) - i y, 'EE' (tree) - b c d e g p t v, 'OO' (moon) - q u w, 'AY' (rain) - a h j k, 'OH' (road) - o,

PE What letter names are said the same as ....?

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?