A BANANA, AN ORANGE, A PINEAPPLE, A WATERMELON, A MANGO, LEMONS, PEARS, GRAPES, LIMES, AN APPLE.

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?