mirror, bed, bedside table, lamp, chest of drawers, curtains, rug.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?