Създаване на по-добри уроци по-бързо
welcome - مَرحباً, please - فَضلك مِن, thanks - شُكراً, goodbye - السَّلامة مع, good - خَير, light - نُور, happy - سَعيداً, sick - مَريض, state - حَال, Health - صِحَة, fine - بِخير, day - يوماً,

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо