____ dinner 1 ____ your teeth 2 ____ up 3 ____ dressed 4 ____ breakfast 5 ____ lunch 6 ____ to school 7 ____ to bed 8

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?