Can be stretched: elastic band, play dough, hair bobble, sock, Can not be stretched: pencil, felt tip, cup, lamp,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?