I have got two apples, I have got a pen, They have got a bike, I haven't got apples, I haven't got a lunch box, We have not got a dog., I have got a car., I haven't got a space rocket,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?