There are 2 boys., There are 5 dogs., There is a girl., There is a cat., There is a book., There are 3 cars., There are 4 ducks., There is a car., There are girls., There are lots of bikes., There are lots of books., There are 7 cats.,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?