I live ____ Nottingham. I live ____ ____ house. I live ____ ____ flat. I live ____ my family. I live ____ myself. I live ____ friends. I live ____ ____ first floor.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?