Създаване на по-добри уроци по-бързо
str - ong, scr - ap, spl - it, sc - old, sw - ing, dr - ink, gr - ind, tr - unk, sn - iff, pl - ant,

Beginning Blends Match Up

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо