Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) pelirojo 2) frío 3) organizado 4) sueño 5) ocupado 6) trabajador 7) triste 8) deprimido 9) suerte 10) enojado 11) alto 12) razón 13) hambre 14) joven 15) sed

Ser vs. Estar vs. Tener

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо