Създаване на по-добри уроци по-бързо
Would you like an orange?, Would you like some grapes?, Would you like a mango?, Would you like some sugar?, Would you like some orange juice?, Would you like a cake? .

Put the words in order.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо