Създаване на по-добри уроци по-бързо
film making, crew members, skyscraper, slogan, endorsement, genre, dramatic, skyline, portray, viewpoint,

FILM & MEDIA - VOCABULARY PRACTICE

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо