Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Dr Al-Qasimi will talk about a) his job b) grade 6 students c) the uae 2) Archaeology is about studying a) the present b) the past c) the future 3) Dr Al-Qasimi found a) houses b) cooking pots c) mummies

what does an archaeologist do ?

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо