Създаване на по-добри уроци по-бързо
Quanti anni hai?, Dove abiti?, Di dove sei?, Come ti chiami?, Quante lingue parli?, Quando sei nata?, Che lavoro fai?, Hai fratelli o sorelle?, Dove vivi?, Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо