Създаване на по-добри уроци по-бързо
A long train. , A big ball. , An ugly monster. , A new go-kart. , A small ball. , A short skipping rope. , A big teddy bear. , A new doll. , A short train. , A long kite. ,

YEAR 1- UNIT 2:LET'S PLAY (ADJECTIVES)

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо