busy, clean, dangerous, dirty, friendly, noisy, quiet, safe.

Adjectives in alphabet order

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?