Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 1+1= 2) 5+0= 3) 6+2= 4) 4+4= 5) 5+4= 6) 3+3= 7) 2+1= 8) 9+1= 9) 0+8= 10) 5+2= 11) 4+2= 12) 1+6=

CAIXA MÁGICA DAS ADIÇÕES

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо