Създаване на по-добри уроци по-бързо
Food: pizza, sandwiches, hot dogs, sushi, cheese, chicken, draniki, tacos, fish and chips, chips, water, juice, milk, bread, meat, Clothes: dress, trousers, socks, T-shirt, shorts, hat, coat, jacket, shirt, scarf, skirt,

Summer_FOOD and Clothes_SINGLE

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо