Създаване на по-добри уроци по-бързо
laptop, speakers, printer, digital camera, headphones, mouse, music app, keyboard, webcam, computer science, mobile phone, screen,

Vocabulary: Technology

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо