Създаване на по-добри уроци по-бързо
Montag - Δευτέρα, Dienstag - Τρίτη, Mittwoch - Τετάρτη, Donnerstag - Πέμπτη, Freitag - Παρασκευή, Samstag - Σάββατο, Sonntag - Κυριακή, Wochenende - Σαββατοκύριακο,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо