Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) IS THE BALL NEXT TO THE SOFA? a) YES, IT IS b) NO, IT ISN'T 2) ARE THE BOOKS ON THE SHELF? a) YES, THEY ARE b) NO, THEY AREN'T 3) IS THE MIRROR BELOW THE SINK? a) YES, IT IS b) NO, IT ISN'T 4) IS THE DOG UNDER THE TABLE? a) YES, IT IS b) NO, IT ISN'T 5) ARE THE BLANKETS BEHIND THE WARDROBE? a) YES, THEY ARE b) NO, THEY AREN'T 6) IS THE PLANT ON THE SOFA? a) YES, IT IS b) NO IT ISN'T

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо