Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correto: Vidro, Celular, Capacete , Papagaio, Janela, Incorreto: Paçarinho, Subistantivo, Bisicleta, Fachina, Caichote,

Palavras corretas

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо