Създаване на по-добри уроци по-бързо
We run fast and kick the ball in football., You don't kick de the ball in tennis., I hit the ball with the tennis racket., They run and hit the puck with the hockey stick., We hit the ball, run fast and catch the ball in baseball.,

sports and actions

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо