Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Pilih jawapan yang betul a) b) 2) Pilih jawapan yang betul a) b) 3) Pilih jawapan yang betul a) b) 4) Pilih jawapan yang betul a) b) 5) Pilih jawapan yang betul a) b) 6) Pilih jawapan yang betul a) b) 7) Pilih jawapan yang betul a) b) 8) Pilih jawapan yang betul a) b) 9) Pilih jawapan yang betul a) b) 10) Pilih jawapan yang betul a) b) 11) Pilih jawapan yang betul a) b) 12) Pilih jawapan yang betul a) b) 13) Pilih jawapan yang betul a) b) 14) Pilih jawapan yang betul a) b) 15) Pilih jawapan yang betul a) b)

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо