Създаване на по-добри уроци по-бързо
الفعل الماضي: شَاهَدْتُ, شَاهَدْنَا, أَكَلْتُ, أَكَلْنَا, شَارَكْتُ, الفعل المضارع: أُشَاهِدُ, نُشَاهِدُ, آكُلُ, نَأْكُلُ, أُشَارِكُ,

Pilih Fiil Madhi فعل الماضي yang betul

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо