Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: 衣服, 白纸, 拖把, 毛巾, 厕纸, 手帕, 报纸, 海绵, 马尼拉卡, 枕头, Incorrect: 宝特瓶, 塑料袋, 回形针, 玻璃弹珠, 镜子, 洗手盆, 雨衣, 浴帽, 玻璃杯, 塑料手套,

第八课:吸水能力

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо