Укротяване на бурята, Възкресяване дъщерята на Иаир, Изцеляване на слепородения, Христос ходи по водата,

Тема: Тест Изходно ниво, 2клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?