Свети Йоаким и света ____ са родителите на света Дева Мария. Когато малката Мария била на ____ годишна възраст, те я отвели в храма, за да я посветят в служба на Бога. На прага я посрещнал ____ и я въвел в най-святото място на храма. Света Дева била кротка и смирена, непрестанно се молела. Заради чистото й сърце и голямата любов към Бога, тя била избрана да стане Майка на ____.

Тема: Тест Изходно ниво, 2 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?