Създаване на по-добри уроци по-бързо
HEAD, EYE, NOSE, TOOTH, EAR, LEG, TAIL, BODY, FOOT, MOUTH, NECK.

Animal Body Parts

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо