Създаване на по-добри уроци по-бързо
ant, bat, cat, hat, mat, sat, rat, fat, pat, vat.

Letter A phonics reading

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо