Създаване на по-добри уроци по-бързо
Heavy: خ, ص, ض, غ, ط, ق, ظ, Light: ء, ف, س, ح, ج, ك, ل, و, ي,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо