Създаване на по-добри уроци по-бързо
ي د, ع ي ن, ف ي ل,

Arrange the letters to get the word appropriate for the picture.

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо