Създаване на по-добри уроци по-бързо
Corect: 4+1, 3+2, 5+0, 2+3, 1+4, 0+5, Incorect: 2+2, 3+3, 1+2, 1+3, 1+1, 0+4,

Lovește cârtița

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо