Създаване на по-добри уроци по-бързо
litosferă, astenosferă, nucleu, placi tectonice, echilibru izostatic, subducție , rift, minerale, roci,

Scoarța terestră ca suport al reliefului: structură și alcătuire petrografică

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо