Създаване на по-добри уроци по-бързо
beau - laid, beaucoup - peu, petit - grand, haut - bas, guerre - victoire,

Gaseste antonimele

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо