Създаване на по-добри уроци по-бързо
They are playing basketball., She is swimming., They are playing soccer., They are riding a bike., He is jogging., They are playing volleyball., They are doing aerobics., They are doing yoga..

Adult Essential B - Sports and activities

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо