Създаване на по-добри уроци по-бързо
結束 - END, 留下 - LEAVE, 噸 - TON, 超過 - OVER, 宣傳 - ANNOUNCE, 海報 - POSTER, 椅子 - CHAIR, 查 - CHECK, 字典 - DICTIONARY,

學華語向前走第九冊第六課生詞中英意義對照遊戲

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо