jump or hop: kangaroo, frog, fly: butterfly, parrot, run: cheetah, giraffe, swim: alligator, penguin, climb: monkey, bear,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?