Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) VACA a) b) c) 2) AGUILA a) b) c) 3) ESTRELLA DE MAR a) b) c) 4) CONEJO a) b) c) 5) LEON a) b) c) 6) PULPO a) b) c) 7) BALLENA a) b) c) 8) PAJARO CARPINTERO a) b) c) 9) TUCAN a) b) c) 10) PERRO a) b) c) 11) GALLINA a) b) c) 12) ARDILLA a) b) c) 13) SERPIENTE a) b) c)

JUEGO DE ANIMALES

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо